Противопожарни помпи и системи

Противопожарни помпи и системи

По запитване на e-mail: info@control-water.com

Противопожарна система EN12845

Противопожарни помпени станции за спринклерни инсталации, автоматизирани противопожарни системи по стандарт EN 12845

Автоматичните пожарогасителни системи с вода, са един от най-ефективният метод за борба с огъня. Противопожарни помпени групи за спринклерни инсталации по EN 12845 са с доказана ефективност през годините, а предлаганите от нас противопожарни помпени групи по EN 12845 са с над двадесет годишна история. В зависимост от спецификата на приложение, съществуват различни типове автоматични пожарогасителни инсталации. Автоматизираните противопожарни спринклерни системи са особено ефективни за безопасността на хората в хотели, болници, административни сгради и други обществени здания.

Противопожарните помпени системи за спринклерни инсталации се доставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки. Доставени напълно готови за работа, единственото необходимо нещо е да се подвърже към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел.


При запитване могат да бъдат доставени и противопожарни системи с над описаните параметри и стандарти.

Противопожарни системи за пожарогасителни нужди, чиито функции и контролни уреди са в съответствие със стандартите на UNI EN 12845.

EN12845 схема

Противопожарните помпени системи произведени в съответствие стандарт EN 12845:

 • Функция на пълненето с вода посредством автоматика
 • Проектирани за ниски скорости и капацитет на засмукване посредством ексцентрична конусна.
 • За всяка помпа от системата е предвидено самостоятелно автоматично електическо табло.
 • В системите с дизеловата помпа е подсигурено захранване от два акумулаторни блока.
 • На изходната част за намаляване на загуби от триене е предвиден коносовиден дифузор.
 • Смукателна височина (NPSH) 16 м.
 • За дизеловото гориво са предвидени метални тръбопроводи.
 • С последователни автоматични шест опита и превключване на батерията се осъществява стартирането на дизеловия двигател.
 • По заявка може да бъдат доставени комплект резервни части за дизелов двигател съгласнов стандарта.
 • В системите е предвидена подържаща (Jockey) помпа поддържаща необходимото налягане в системата.
 • Предвиден резервоар за гориво с подходящ обем.
 • При 25% спад в нивото на резервоара за гориво е предвидена индикация.
 • От проектната мощност за рискови класове HHS-HHP е предвидено 40% резерва.
 • Контрола на дизеловата помпа е подсигурен посредством независими вериги и отделни релета ON/OFF.
 • Предвидени са тестови устройства за проверки на системата.
 • С различни цветови лампи в зависимост от типа на предупеждението е предвиден дисплей.
 • Контрол и измерване на потока.
 • Измервателни устройства са предвидени на основни точки на помпения двигател, както и  датчици.Възможност за проверка на сигналните лами.

Системите са компактни, с обща рама снабдена с антивибрационни тампони. Доставят се готови за работа, необходимо е подвървързване към тръбната мрежа и електро преносната мрежа на автоматичния контролен панел. Системите по стандарт БДС 12845 са придружени с тест дебитомер изискуем по нормата.

Противопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна система

Противопожарна система

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.