Противопожарни помпи и системи

Противопожарни помпи и системи

По запитване на e-mail: info@control-water.com

Противопожарни помпени станции за спринклерни инсталации, автоматизирани противопожарни системи по стандарт EN 12845

Автоматичните пожарогасителни системи с вода, са един от най-ефективният метод за борба с огъня. Противопожарни помпени групи за спринклерни инсталации по EN 12845 са с доказана ефективност през годините, а предлаганите от нас противопожарни помпени групи по EN 12845 са с над двадесет годишна история. В зависимост от спецификата на приложение, съществуват различни типове автоматични пожарогасителни инсталации. Автоматизираните противопожарни спринклерни системи са особено ефективни за безопасността на хората в хотели, болници, административни сгради и други обществени здания.

Противопожарните помпени системи за спринклерни инсталации се доставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки. Доставени напълно готови за работа, единственото необходимо нещо е да се подвърже към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел.


При запитване могат да бъдат доставени и противопожарни системи с над описаните параметри и стандарти.

Противопожарни системи за пожарогасителни нужди, чиито функции и контролни уреди са в съответствие със стандартите на UNI EN 12845.

 

 

 

Противопожарните помпени системи в съответствие със сандарт  EN 12845 са обобщени както следва:

 • Автоматизирана функция на пълненето с вода
 • Присъединителните размери са проектирани за ниски скорости и капацитет на засмукване.
 • Ексцентрична конусна връзка с подходящ ъгъл за подходящо и спокойно засмукване.
 • Самостоятелни, автоматични електротабла за всяка помпена единица.
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от две акумулаторни батерии.
 • Коносовиден дифузор на изходната част за намаляване на загуби от триене.
 • Нетна положителна смукателна височина (NPSH) 16 м.
 • Метални тръбопроводи за дизеловото гориво.
 • Стартиране на дизеловия двигател от автоматични последователни шест опита и превключване на батерията.
 • Комплект резервни части за дизелов двигател описани в стандарта се доставят след  поискване.
 • Подържаща (Jockey) помпа за да се избегне неоправданата работата на основните помпи.
 • Подходящ капацитет на резеорвара за гориво.
 • Индикация на 25% спад в нивото на горивото.
 • 40% резерв от проектната мощност за рискови класове HHS-HHP.
 • ON/OFF контрол на дизеловата помпа с независими вериги и отделни релета.
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от два акумулатора.
 • Достъпни тестови устройства за рутинни проверки.
 • Сигнален дисплей с различни цветови лампи в зависимост от типа на предупеждението.
 • Лесен контрол и измерване на потока.
 • Датчици и/или измервателни устройства заложени на основни точки на помпения двигател. Тест за проверка на сигналните лами.

Протипопожарните системи се предоставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки. Доставени напълно готови за работа. Единственото необходимо нещо е да се подвърже към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел. Всяка система по стандарт БДС 12845 е придружена с тест дебитомер изискуем по нормата.

Противопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна системаПротивопожарна система

Противопожарна система

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.